Teknikutveckling


Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv syssslat med teknikutveckling – och jag har fortsatt med det.

 

Bilden ovan visare en elrigg för produktion av elström ur strömmande vatten, utan behov av dammbyggnader eller andra fasta installationer. Utvecklingen sker i bolaget jabe Konsult AB. Jag är meduppfinnare till konstruktionen, och patentet har just blivit beviljat.  Läs mer på denna länk.


På denna länk finns en lista över några av de övriga beviljade patent, där jag är deluppfinnare eller ensam uppfinnare.