Några godkända patent

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv sysslat med teknikutveckling och har genom åren fått ett antal patent godkända. Några av dem finns förtecknade nedan.

Metod för tillverkning av kiselnitridskikt, godkänt 1968, nr 221 022


Metod för framställning av glaskeramer, godkänt 1975, nr 7301621-4


Skruvförband, godkänt 1975, nr 7306441-2


Engångstermometer, 2 patent, godkända 1976 resp 1977, nr 7314906-4 resp 7413197-0


Betongtillsatsmedel, 2 patent, godkända 1976 resp 1977, nr 7403454-7 resp 7510160-0


Process för vattenrening, godkänt 1977, nr 7502306-9


Metod för tillverkning av lättballast, godkänt 1981, nr 7706128-1


Anordning vid turbin, godkänt 2015, nr 1250195-3