Mentorskap

Jag har arbetat med mentorskap i olika former i mer än 30 år. De senaste 20 åren har jag varit mentor åt personer som har starta-eget-stöd från Arbetsförmedlingen. Jag har varit deras mentor under de första 6 månaderna av  nyföretagarperioden.


Under dessa år har jag varit mentor åt nära 500 nyföretagare. Jag har också haft några uppdrag från Arbetsförmedlingen att bedöma nya affärsidéer.


Jag är vidare mentor för nyföretagare inom ramen för ALMI:s mentorsprogram (se denna länk) och har uppdraget att administrera Nyföretagarcentrums mentorsprogram för nyföretagare. Vi har också ett uppdrag att hjälpa nyanlända, som önskar starta eget företag i Sverige.


Jag har skrivit en bok om mentorskap. Den andra upplagan har nyligen kommit ut och omfattar c:a 80 sidor.


Just mu arbetar jag med att administrera mentorskap för nyanlända, som önskar starta egen verksamhet i Sverige.

 

Innehållsförteckningen ser du nedan:

Du kan enklast beställa boken genom att sätta in 200:- på mitt bankgiro 691-4675, så skickar jag dig ett ex. Glöm inte att ange din adress!