Ledarutveckling

 Jag arbetar tillsammans med åttta erfarna mentorer med ett personlig ledarträningsprogram, som vi kallar Mentorbaserat Ledarskap

inom ramen för ett gemensamt företag, Xperentia AB, se denna länk.


Så här jobbar vi: