Kreativitet

 

Jag har sedan många år intresserat mig för teknikutveckling. Jag har också studerat hur idéer skapas och förverkligas. Under 1980- och 1990-talen undervisade jag vid dåvarande Högskolan i Karlstad i frågor just kring teknikutveckling. I samband därmed skrev jag ett undervisningsmaterial kring kreativitet.

Baserat på detta undervisningsmaterial har jag nu skrivit en bok, som snart är färdig för publicering.

Boken kommer tills vidare endast att finnas i elektroniska format (pdf- och epub-formaten; det sistnämnda avsett för s k läsplattor). Du kan enklast beställa boken genom att sätta in 200:- på mitt bankgiro 691-4675, så skickar jag dig ett ex. Glöm inte att ange din adress!