Personlig utveckling

Vill du veta mer? Skriv ett mail till helgessoncc@telia.com.

 

Du kan beställa boken genom att sätta in 200:- på bankgiro 691-4675, så skickar jag Dig ett ex. Glöm inte att ange Din adress!

I samband med mitt arbete med jobbcoaching och mentorskap har jag funnit ett behov av en handbok i personlig utveckling, karriärplanering. Jag har sammanställt mina erfarenheter i boken: