Metod för tillverkning av kiselnitridskikt, godkänt 1968, nr 221 022


Metod för framställning av glaskeramer, godkänt 1975, nr 7301621-4


Skruvförband, godkänt 1975, nr 7306441-2


Engångstermometer, 2 patent, godkända 1976 resp 1977, nr 7314906-4 resp 7413197-0


Betongtillsatsmedel, 2 patent, godkända 1976 resp 1977, nr 7403454-7 resp 7510160-0


Process för vattenrening, godkänt 1977, nr 7502306-9


Metod för tillverkning av lättballast, godkänt 1981, nr 7706128-1


Anordning vid turbin, godkänt 2015, nr 1250195-3

 Några godkända patent

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv syssslat med teknikutveckling och har genom åren fått ett antal patent godkända. Några av dem finns förtecknade nedan.